کنترل پنل اطفا حریق NSC

کنترل پنل اطفا حریق NSC “Solution F1” و “Solution F2” با دستگاه کنترل و تاخیر الکترونیکی خودکار مطابق VdS و EN 12094-1:2003

کنترل پنل اطفا حریق تک زون با FCP Solution F2

کنترل پنل اطفا حریق NSC Solution F2 تایید شده توسط VdS می باشد که طی چندین سال با موفقیت خود را در بازار تثبیت کرده است، اکنون می تواند به عنوان یک سیستم کنترل برای مناطق تک زون استفاده شود.

ویژگی های شناخته شده کنترل پنل اطفا حریق:

  • 1 یا 2 لوپ، اختیاری برای تجهیزات آدرس پذیر توسط سازنده های Apollo یا Hochiki
  • منبع تغذیه 230 VAC/24 VDC با 3.5 آمپر
  • کنترل پنل با کیبورد ممبران و نمایشگر گرافیکی
  • رابط USB- و RS-232
  • ورودی/خروجی های متعدد
  • قابلیت اتصال برای محیط های آتش نشانی
  • اینترفیس RS-485
  • تنها نشانگر گروه های آشکارساز

اکنون کنترل پنل NSC قادر است FCP استاندارد را با یک دستگاه کنترل الکترونیکی یکپارچه برای سیستم های اطفاء حریق مطابق با EN 12094-1 ترکیب کند.

برای این منظور، یک برد کنترل جدید با ورودی و خروجی های متعدد وجود دارد.

کنترل پنل اطفا حریق NSC

کنترل پنل چند ناحیه با FCP Solution F1

دقیقاً همان برد کنترل کنترل پنل اطفاحریق تک ناحیه ای “Solution F2” را می توان در “Solution F1” نصب کرد تا برای چندین زون کاربرد داشته باشد. در هر منطقه اطفاء یک صفحه نمایش با کلید اختیاری برای نمایش ضروری و عملکردهای مورد نیاز وجود دارد.