دریافت گواهی بلژیک

فناوری تشخیص آتش NSC اکنون در بلژیک نیز مجاز است.
این گواهینامه تحت شرایط تعیین شده توسط BOSEC و ANPI صادر شده است

لیبل BOSEC

لیبل BOSEC یک استاندارد کیفیت داوطلبانه جمعی است که بیش از 25 سال پیش توسط تولید کنندگان، نصب کنندگان، مقامات، بیمه ها و خدمات آتش نشانی راه اندازی شد.
ANPI که در نزدیکی بروکسل واقع شده است و یک سازمان غیرانتفاعی است، اعضا انجمن های حرفه ای و انجمن های صنفی ای هستند که در زمینه های حفاظت در برابر آتش سوزی و سرقت فعالیت می نمایند.